Lalka Prusa powiesc nowatorska czy realistyczna

High school musical Love.

Temat: POZYTYWIZM- Lalka-prezentacje i inne shity
Najciekawszą cechą artystyczną "Lalki" jest kompozycja. Akcja powieści dzieli się na dwie części: na akcję właściwą (współczesną)i retrospektywną, sięgającą lat czterdziestych. Akcja retrospektywna zawiera się w pamiętniku Rzeckiego i częściowo we wspomnieniach Wokulskiego. W "Lalce" jest dwóch różnych narratorów. Pierwszy to narrator autorski, - wypowiadający się w trzeciej osobie - prawie przezroczysty, - wszechobecny - wszystkowiedzący (wie, co się dzieje jednocześnie w różnych miejscach, zna nie tylko czyny, słowa, ale i myśli bohaterów), - dysponuje wiedzą urbanistyczno-architektoniczną, historyczną, psychologiczną. - Zna Warszawę, swoich bohaterów. - Posługuje się mową zależną i niezależną Drugi narrator to bohater powieści -stary subiekt, właśnie Ignacy ... Wokulskiego i Stawską, których darzy miłością, natomiast kpi i jest złośliwy wobec baronowej Krzeszowskiej, której nie lubi. Obok mistrzowskiej kompozycji dużą wartość "Lalki" stanowi także umiejętność znakomitego charakteryzowania postaci, tworzenia typów wyrazistych, plastycznych, żywych. Żadna z postaci "Lalki" nie jest płaska, papierowa, każda ma świetnie narysowane rysy indywidualne.zdystansowany wobec przedmiotu wypowiedzi, raczej obiektywny. „Lalka” to powieść nowatorska: 1)Występuje tzw. dwugłosowy charakter narracji. W „pamiętniku Starego Subiekta”- narracja 1os.- subiektywna w innych partiach powieści 3 os. - obiektywna. Występowanie dwóch narratorów powoduje , ze przedstawione te same wydarzenia są relacjonowane z dwóch punktów widzenia i przez to staja się prawdziwe. 2) Nowatorstwem jest także kompozycja otwarta. Powieść realistyczna powinna być zwarta, a wszystkie jej elementy maja wynikać z siebie i wzajemnie się motywować. Prus rozluźnia ... 3)Nowatorstwem jest także psychologizacja bohaterów, autor ujawnia czytelnikom związek między psychika a działaniem człowieka. „Lalka” Bolesława Prusa jest prawdziwym, panoramicznym dziełem dojrzałego realizmu nowatorskim w swojej epoce.
Źródło: loolawa2a.fora.pl/a/a,55.htmlPowered by WordPress, © High school musical Love.