Lalka Obraz Warszawy i paryża

High school musical Love.

Temat: U cioci na imieninach...
@ Ponczku Z pewnością profesor Geist mieszkał na Zachodzie, bo w Paryżu. Ale jaki obraz Zachodu widzimy w tej części " Lalki " ? Architekturę Paryża ? Fakt. Głowacki mógłby być zachwycony Paryżem, bo jego Warszawa była wtedy wiochą, co tak ładnie opisał w " Lalce " skarżąc się na brud, choroby i biedę w Warszawie. Czy nie jest tak, że opisując wrażenia Wokulskiego ze spacerów po Paryżu Głowackiemu chodziło o uświadomienie sobie przez Polaków ich tępej siermiężności ? Megalomanii, która do tej pory ma się tak wspaniale * ? Sto lat temu...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=46025Temat: Romantyk i Pozytywista (J.Słowacki i Bolesław Prus) ...
SCHEMAT Romantyk i pozytywista (Juliusz Słowacki i Bolesław Prus) w kontekście ideałów swojej epoki oceniają cywilizację zachodnioeuropejską. Porównaj obraz Zachodu zawarty w poniższym fragmencie Lalki z tym, który znasz z Kordiana. Zwróć uwagę na znaczenie podróży po Europie w życiu bohaterów. Lalka 1. Pozytywne aspekty obrazu cywilizacji zachodnioeuropejskiej, np.: 0-5 a. logika mimo pozornego chaosu, b. praca jako siła twórcza, c. zaspokojenie ... g. cywilizacja jako wciąż rosnący dorobek wielu pokoleń, h. porównanie Warszawy i Paryża, i. postęp techniczny. 2. Negatywne aspekty obrazu cywilizacji zachodnioeuropejskiej, np.: 0-1 a. wolna wola człowieka jako złudzenie, b. prawo doboru naturalnego, zgodnie z którym słabi giną. 3. Znaczenie podróży do Paryża w życiu Wokulskiego, np.: 0-2 a. niezwykle intensywne nowe doświadczenia (lot balonem, wizyta u magnetyzera itp.), b. poznanie Geista i jego idei, c. zmiana w spojrzeniu na świat i siebie samego. 4. Związek obrazu cywilizacji Zachodu z ideami epoki, np.: 0-3 a. organicyzmem, b. racjonalizmem, c. utylitaryzmem, d. scjentyzmem, e. darwinizmem. 5. Funkcjonalne wykorzystanie treści Lalki. 0-1 Kordian 6. Funkcjonalne wykorzystanie wiedzy o bohaterze. 0-1 7. Obraz cywilizacji zachodnioeuropejskiej, np.: 0-4 a. angielska demokracja jako pozór (scena z Dozorcą), b. ... głębokiego rozczarowania, c. znalezienie własnej idei (przemiana duchowa). 9. Konfrontacja obrazu cywilizacji Zachodu z ideami epoki, np.: 0-2 a. idealizmem, b. indywidualizmem, c. idealizacją natury, d. idealizacją miłości, e. potępieniem despotyzmu,...
Źródło: atdauni38.fora.pl/a/a,797.html


Temat: : Zofia Stryjeńska
znane obrazy z sali bankietowej transatlantyku MS "Batory". Aranżacja ekspozycji nawiązuje do koncepcji architektonicznej pawilonu polskiego na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu (1925) (zob. zakładka O artystce). Ekspozycja prezentowana w ... Wystawie towarzyszą: album, karty pocztowe oraz specjalne wydawnictwa, które z pewnością spodobają się dziecięcej publiczności, tj. kartonowe klocki z obrazami Stryjeńskiej oraz kolorowy przewodnik po wystawie (dostępne w Księgarni Muzealnej , ... artystów związanych z grupą Rytm (Artystyczna grupa działająca głównie na terenie Warszawy. Okres jej największej aktywności przypadł na lata 1922 - 1932. Stylistyka Rytmu, przejęta z doświadczeń formistów oraz sztuki ludowej, ... i barwnością. Niekwestionowany międzynarodowy sukces odniosła w 1925 roku, gdy wraz z Rytmistami reprezentowała Polskę na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu. Ośmioboczny, przykryty kryształową kopułą pawilon honorowy z 6 malowidłami Stryjeńskiej przedstawiającymi " Rok obrzędowy w Polsce" (każdy obraz przedstawiał dwa miesiące) wzbudził zachwyt zwiedzających. Pawilon polski, jego architekturę i wystrój uznano za dzieło nowoczesne, odwołujące się do narodowej specyfiki, a ... Musiała jednak utrzymywać się z malowania obrazów - więc, siłą rzeczy, powtarzać dawne kompozycje. W powojennej Polsce dało się zauważyć niszowe zapotrzebowanie na jej twórczość, m. in. w dziedzinie pocztówki świątecznej. ... Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu w 1925 roku. Źródło: http://www.mnp.art.pl/2009/stryjenska/
Źródło: halla.mjollnir.pl/viewtopic.php?t=4514


Powered by WordPress, © High school musical Love.